Условия за ползване на Info.bg
      1.Като потребител (независимо регистриран или не) на Info.bg, Вие се задължавате да не извършвате злоумишлени действия по смисъла на настоящите условия, а именно: действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на 'троянски коне' или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.
     2. Екипът не носи отговорност за пълнотата, точността, надеждността и приложимостта на публикуваната информация в Info.bg.
     3. Екипът не носи отговорност за допуснати грешки, непълноти или загуба на информация в Info.bg. Екипът си запазва правото да изтрив. Екипът си запазва правото да изтрива, поправя, променя и обновява изцяло или отчасти съдържанието й във всеки един момент, включително, но не само, настоящите условия, както и да ограничава или да прекратява достъпа на потребителите до нея.
     4. Info.bg може да съдържа връзки към други Интернет страници. Екипът не носи отговорност за информацията, която се съдържа на други страници, нито за вреди, произтичащи от тяхното съдържание или поддържане, нито за защитата на личните данни на такива страници. Наличието на връзки към други интернет страници НЕ означава, че ние отговаряме или гарантираме за съдържанието на същите.